INFORMATIE WEBO TRAININGEN

De WEBO-trainingen zijn ingedeeld in 2 hoofdgroepen nl:

 • Trainingen gericht op voorbehouden en risicovolle handelingen (Wet BIG)
 • Trainingen gericht op begeleiding,communicatie en verdieping in zorgsituaties/problematieken 

Voorbehouden- en risicovolle handelingen (Wet BIG) zoals;

 • Neusmaagsonde inbrengen & Sondevoeding
 • Katheteriseren M/V
 • Injecteren IM & SC
 • Wondverzorging
 • Stoma verzorging
 • COPD >>Zuurstof & Inhalaties
 • Medicatie kennis & kunde
 • Diabetes

In deze trainingen komen onderstaande vaste items aan bod:

 • Kennis opfrissen t.a.v. handeling(en), ziektebeeld, wet BIG, gericht op theorie & praktijk
 • Daadwerkelijke uitvoeren van de praktijk-handeling(en) volgens protocol
 • Tijdens uitvoering krijgen deelnemers feedback van mede-cursisten en docent.
 • Theoretische toets
 • Reflecteren op eigen handelen
 • Evaluatie product/proces


Trainingen gericht op begeleiding,communicatie

verdieping in zorgsituaties/problematieken zoals;

 • Dementie, gevolgen, benadering, gedragsproblematieken 
 • Huiselijk geweld & Ouderen mishandeling
 • Palliatieve-zorg
 • Zorg voor voeding, slikken / verslikken


De inhoud van deze trainingen zijn vooral maatwerk met als basis:

 • Theorie m.b.t. onderwerpen verduidelijken
 • Werken met casuistieken
 • Actief oefenen,meedenken en reflecteren

WEBO- trainingen voor wie?

 • Alle zorgverleners/ zzp-ers die werkzaam zijn binnen thuiszorg of zorginstellingen. 
 • Mantelzorgers en vrijwilligers
 • Je kunt je individueel aanmelden en ook als groep

Afhankelijk van onderwerp(en) en wensen en deskundigheidsbevoegdheid.

Voor meer informatie

 Elly@webotrainingenadvies.nl

of

06 108 157 20