Privacyverklaring
WEBO training en advies gevestigd aan Hoogstraat 69 5554AK Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://WEBOtrainingenadvies.nl
Hoogstraat 69
5554AK
Elly Olfers is de Functionaris Gegevensbescherming van WEBO training en advies zij is te bereiken via Elly@webotrainingenadvies.nl
Persoonsgegevens verwerken
WEBO training en advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

§Voor- en achternaam
§Geboortedatum
§Adresgegevens
§Telefoonnummer
§E-mailadres
§Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
WEBO training en advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
§Het afhandelen van uw betaling
§Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
§U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
§U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
§WEBO training en advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
WEBO training en advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
WEBO training en advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
WEBO training en advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is maximaal 1 jaar de training(en) hebben plaats gevonden.
Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart WEBO training en advies de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Elly@webotrainingenadvies.nl.
WEBO training en advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WEBO training en advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Elly@webotrainingenadvies.nl