ALGEMENE  INFORMATIE EN VOORWAARDEN 

Lees eerst de algemene voorwaarden voordat jij je aanmeld voor 1 of meerdere trainingen! 

Aanmelden =  akkoord gaan met de algemene informatie,en voorwaarden 


Trainingen voorbehouden- en risicovolle handelingen.(wet BIG) 

Tijdens deze trainingen komt kennis, kunde en beroepshouding aan bod.

Het oefenen van de vaardigheid gebeurt soms met behulp van fantomen en soms op elkaar.

De groepsgrootte per training is minimaal 4 deelnemers en maximaal 9 deelnemers. 

Hierdoor is er genoeg ruimte om te oefenen en interactie met elkaar  waardoor iedereen van en met elkaar leert

WEBO training en advies behoud zich het recht bij minder dan 4 deelnemers de training te annuleren!

Reeds betaalde factuur word dan binnen 2 weken terug gestort.


Certificaat

Na de training(en) ontvang je een certificaat. Dit is een bewijs van deelname en van een actieve inbreng tijdens de training.

Tevens is het een bewijs van het kunnen uitvoeren van de vaardigheid(en) volgens protocol.


Tarieven 2019

Tarief 2019 is € 89,- per training van 3 uur. p.p.  ( groepstarief op aanvraag)

10 % kortings-voordeel op het totaalbedrag?!  

Bij inschrijvingen van 3 of meer trainingen krijg je 10% korting op het totaal-bedrag


Betalingsvoorwaarden:

Na aanmelding ontvang je een bevestiging per email

Uiteraard is hier de wettelijke bedenktijd van 14 dagen van toepassing

Je ontvangt de factuur via email

Betaling uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de training.

Betalingen kunnen niet geannuleerd worden.

In overleg kun je wel iemand in jouw plaats laten gaan.


CRKBO geregistreerd                                                  

WEBO training en advies is ingeschreven in het CRKBO register. 

Hierdoor zijn wij vrijgesteld om BTW voor u in rekening te brengen, dit geldt voor alle vaardigheidslessen.


Intellectueel eigendom en auteursrecht/copyright

De auteursrechten op merk- en handelsnaam, de huisstijl, logo, teksten, PowerPoint presentaties, documentatie of andere rechten van intellectuele eigendom berusten uitsluitend bij Elly Olfers, WEBO trainingenadvies ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten voor zover die rechten niet ook aan derden toekomen.

Elly Olfers van Rosen, WEBO training en advies is en blijft houder respectievelijk eigenaar van deze rechten.

PowerPoint presentaties, hand-outs en overige documentatie ten behoeve van de scholing van Elly Olfers, WEBO training en advies mogen niet zonder haar (schriftelijke) toestemming worden vermenigvuldigd en/of verspreid  worden aan mensen die niet hebben deelgenomen aan de scholing waarvoor de voorgenoemde documentatie was bestemd.

De auteursnaam, merk- en handelsnaam, logo, teksten mogen op generlei wijze gewijzigd of verwijderd worden.


Aansprakelijkheid  

WEBO training en advies is niet aansprakelijk voor schade tijdens of als gevolg van het bijwonen van een cursus.


 Klachtenprocedure

WEBO training en advies stelt zich tot doel maatwerk te leveren dat van goede kwaliteit is en uitgevoerd word naar tevredenheid van u en uw cursisten. WEBO training en advies is er op gericht steeds te blijven verbeteren en staat open voor iedere kritische, lerende, opmerking uwerzijds. Dit kan tijdens de geplande evaluatie, maar ook wanneer een situatie zich voordoet. Een gesprek kan vaak onduidelijkheid of ontevredenheid oplossen, WEBO training en advies ( Elly Olfers) vraagt u daarom vriendelijk  mijn z.s.m. te benaderen als u vragen heeft of niet tevreden bent over de geleverde diensten, via e-mail of telefoon.

Klachten kunnen worden ingediend bij WEBO training en advies ( Elly Olfers).

Klachten zullen zo snel mogelijk behandelden en afgehandeld worden. Z.s.m. doch uiterlijk binnen 2 weken ontvangt u een reactie van mij met bevestiging van ontvangst en een eerste reactie op uw klacht.De klacht(en) worden binnen een termijn van 6 weken behandeld, op gereageerd en afgehandeld. Indien er meer tijd nodig is om onderzoek te doen word u hier binnen 3 weken van op de hoogte gesteld en de reden van uitstel toegelicht. Bovendien word er meteen aangegeven wanneer verwachte uitsluitsel word gegeven. Wanneer uw klacht niet door  WEBO training en advies ( Elly Olfers) opgelost kan worden, zal er in overleg met u een onafhankelijke derde ingeschakeld worden om klacht verder te behandelen.

De onafhankelijke derde is: Dhr. Peter Smits > Peter Smits Holding BV   

De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend. Klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.Klachten en de wijze van afhandeling worden 1 jaar bewaard.